Wat wij doen

De Vereniging Eigenaren Commercieel Vastgoed Nijmegen behartigt de belangen van de eigenaren van commercieel vastgoed in de Binnenstad van Nijmegen.

VCV Nijmegen heeft ten doel gezamenlijk de belangen te behartigen van de eigenaren van commercieel vastgoed. Alle activiteiten staan in het kader van het duurzaam bevorderen van het (economisch) functioneren van het centrum van Nijmegen teneinde de waarde van het commercieel vastgoed dat geëxploiteerd wordt als winkel, horeca en/of leisure-functies in het centrum van Nijmegen zoveel mogelijk te bevorderen.

Dit willen we bereiken door onder meer invloed uit te oefenen op alle aspecten die direct en indirect het (economisch) functioneren van de binnenstad kunnen bevorderen. Dit vertaald zich in belangenbehartiging en onderlinge informatie-uitwisseling over gezamenlijk gedragen onderwerpen zoals:

  • Het vrijblijvend informeren van de leden;
  • Het uitschrijven van vergaderingen;
  • Het onderhouden van contacten met het centrummanagement, gemeente Nijmegen, ontwikkelaars en andere rechthebbenden;
  • Het uitdragen van een visie op gebied van de openbare inrichting met name gericht op de inrichting van het winkelgebied, parkeerbeleid (aantal plekken, locaties, bereikbaarheid en prijs), de bereikbaarheid van het centrum, kwaliteit van gevels van het commercieel vastgoed, (openbare) verlichting en dergelijke;
  • De koopzondagen;
  • Gemeenschappelijke positionering vanuit het product centrum en promotie en communicatie;
  • Alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

VCV Nijmegen tracht dit doel mede te bereiken door een zo breed mogelijk scala van leden te werven die vastgoed in eigendom hebben waarin winkels, horeca en/of leisure-functies gehuisvest zijn.

Het werkgebied van de vereniging omvat het stationsplein, van Schaeck Mathon singel, Oranjesingel, St Canisiussingel, Waalkade, Veemarkt, Kronenburgersingel, Stieltjesstraat, zowel het gebied dat zich hierbinnen bevindt als het direct aan deze genoemde ring liggende commerciële vastgoed.

Download de statuten