Nieuws

Innovatieregeling winkelpanden binnenstad Nijmegen 2017-2018

Subsidie voor winkelpanden.
de Innovatieregeling
subsidieaanvraagformulier
locatie binnenstad Nijmegen

NB: Het is mogelijk een aanvraag met terugwerkende kracht in te dienen, met een maximum van 6 maanden na afloop van de werkzaamheden.
Kosten gemaakt voor 11 juli 2017 komen niet voor subsidie in aanmerking.